grundlagsutskottet

grundlagsutskottet är enligt riksdagens arbetsordning ett av de permanenta fackutskotten, bestående av 17 ledamöter och 9 ersättare. G. bereder ärenden rörande stiftande, ändrande eller upphävande av grundlag och ger utlåtanden om lagförslags eller andra ärendens grundlagsenlighet eller förhållande till fördrag om de mänskliga rättigheterna, prövar förslag rörande riksdagens arbetsordning, val inom riksdagen och justitieombudsmannens instruktion. Regeringens årsberättelse remitteras till g. för beredning. På utskottet ankommer vidare bl.a. att handlägga ärenden rörande ministeransvarigheten och avgöra tvister mellan riksdagens talman och riksdagen. G. behandlar följaktligen huvudsakligen ärenden rörande vallagstiftningen, de högsta statsorganen och Ålands självstyrelse samt språk- och partilagstiftningen. (J-M. Jansson, G:s funktioner, 1954)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
grundlagar, utskott, riksdagen, grundlagsenlighet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 07.06.2023