grundlagar

grundlagar. I Finland gäller sedan 1 mars 2000 Finlands grundlag. Genom denna uphävdes regeringsformen (förk. RF) av 17/7 1919, riksdagsordningen (RO) av 13/1 1928, lagen om rätt för riksdagen att granska lagenligheten av medlemmarnas av statsrådet och justitiekanslerns och justitieombudsmannens ämbetsåtgärder (vanl. kallad ministeransvarighetslagen) av 25/11 1922 samt lagen om riksrätt av samma datum. Grundlagen kan inte ändras eller upphävas utan riksdagens beslut med två tredjedels majoritet sedan nyval förrättats (i undantagsfall sedan riksdagen med fem sjättedels majoritet förklarat ändringen brådskande).

Finland hade gemensamma g. med Sverige till 1809. De ryska kejsarna förband sig att bibehålla Finlands g. Detta gjorde, att 1772 års regeringsform och 1789 års förenings- och säkerhetsakt fortfarande utgjorde grunden för vårt statsskick, då landet förklarade sig självständigt. Under den autonoma tiden tillkom främst lantdagsordningen av 15/4 1869, som upphävdes genom lantdagsordningen av 20/7 1906, i sin tur ersatt av riksdagsordningen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
grundlagar, lagar, författningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 25.01.2011
Uppdaterat 07.06.2023