Gripenberg, Oskar

Gripenberg, Oskar Ferdinand (f. 13/2 1838 Pburg, d. där 7/1 1916), militär, kusin till Alexis G. Han inträdde 1855 i rysk krigstjänst och deltog i kväsandet av det polska upproret 1863, i strider i Turkestan 1866-68 och i turkiska kriget 1877-78. Utnämnd till general av infanteriet 1902 och till befälhavare över andra manchuriska armén i rysk- japanska kriget, företog G. i januari 1905 en framstöt mot japanernas vänstra flygel vid Sandepu, men fick inte tillräckligt stöd av överbefälhavaren Kuropatkin och förlorade 10 000 man. Kort därpå anhöll han om avsked.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, personer (individer), militärer (roll)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.12.2010
Uppdaterat 08.06.2023