Gripenberg, Mauritz

Gripenberg, Alexander Mauritz Sebastian (f. 10/1 1869 Pburg, d. 30/12 1925 Hfrs), arkitekt, kusins son till Lennart G. Han genomgick Finska kadettkåren och tjänstgjorde sedan bl.a. som attaché vid ryska beskickningen i Stockholm, där han tog majors avsked 1897 och utbildade sig till arkitekt; utexaminerades från Stockholms konstakademi 1899. G. verkade 1899-1903 vid överstyrelsen för allmänna byggnaderna, 1903-08 som privat arkitekt och 1908-25 som byggnadsinspektör i Hfrs samt var 1900-02 därtill vd i konsthantverksföretaget Ab Iris. Representerade 1917 såväl aktiva kommittén som militärkommittén i Berlin och blev sedan finländsk militärattaché där. Bland hans verk kan nämnas Unitas Ab:s fastighet Unionsgatan 7/Södra Kajen 6 (1904) och Aino, Georgsgatan 12-14 (1906), samt Villa Elfvik (1904)i Esbo.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import