Gartz, Åke

Gartz, Åke Henrik (f. 9/6 1888 Hfrs, d. 29/11 1974 Karis), industriman och diplomat, fil.kand. 1909, viceh. 1917. G. tjänstgjorde 1907 -16 som amanuens vid Universitetsbiblioteket och De vetenskapliga samfundens bibliotek i Hfrs, verkade sedan som advokat och var 1921-31 chefjurist vid G.A. Serlachius Oy samt 1931-51 bitr. direktör i A. Ahlström Oy. Som ordförande för AFC 1937-41 medverkade han aktivt till den s.k. januariförlovningen 1940, då fackföreningsrörelsen tillerkändes förhandlingsrätt av arbetsgivarna.

G. hade förbindelser med fredsoppositionen under fortsättningskriget och var under de första efterkrigsåren en av Paasikivis allra närmaste förtrogna. Han var 1944-46 handels- och industriminister, 1950-51 utrikesminister och blev sistnämnda år sändebud i Bern, varifrån han 1953 flyttades till Moskva, där han var ambassadör 1954-55. Erhöll bergsråds titel 1940.
GartzAake

Gartz, Åke. Som medlem av statsrådet var han formellt obunden fackminister, men i praktiken ansågs han representera Svenska folkpartiet. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företagsledare, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.06.2009
Uppdaterat 16.06.2009