Fria Ord

Fria Ord, illegal tidning som motarbetade den Bobrikovska regimen i Finland. Tidningen grundades 1900 av Konni Zilliacus, trycktes i Stockholm och distribuerades (jämte sin finska motsvarighet Vapaita Lehtisiä) trots stränga motåtgärder från de ryska myndigheternas sida till prenumeranterna i Finland. Den utkom fram till oktober 1905. Chefredaktör var Arvid Neovius. Zilliacus smugglade själv in en stor del av tidningarna och annan förbjuden litteratur (bl.a. Lenins tidning Iskra) med segeljakten Marsza (Estlander, Gustaf). - En duplicerad tidning med samma namn utgavs febr.-april 1918 i det av de röda besatta Hfrs. Sammanlagt 27 nummer utkom. Utgivare var Hj. Dahl, E. Grotenfelt och E. Railo.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 29.06.2011 av Import