framtidsutskottet

framtidsutskottet, riksdagsutskott, tillsattes första gången 1993 och blev permanent 2000. Utskottets viktigaste uppgift är att analysera framtidsutsikterna på olika områden och ta ställning till framtida frågor utgående från statsrådets framtidsredogörelser och utarbeta betänkanden om dem. Utskottet följer också forskning och utveckling med sikte på framtiden. Dessutom ingår i utskottets uppgifter att utvärdera teknologins effekter på olika samhällsområden. Det har i likhet med övriga permanenta fackutskott 17 medlemmar och 9 ersättare.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
framtid, utskott, riksdagen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 06.06.2023