Forsström, Tua

Forsström, Tua Birgitta (f. 2/4 1947 Borgå), författare, hum.kand. 1972, förlagsredaktör vid Söderströms förlag 1972-92. Redan med debuten En dikt om kärlek och annat (1972) framstod hon som en personlig röst i senmodernistisk finlandssvensk poesi. Med de följande samlingarna Där anteckningarna slutar (1974) och Egentligen är vi mycket lyckliga (1976) tog hon steget in bland de främsta lyrikerna även i ett nordiskt perspektiv. Dikterna tar ofta avstamp i barndomens landskap, där sammansatta känslor av trygghet och utsatthet ger föraningar om vuxenlivets krav och komplikationer. Samlingar som Tallört (1979), Snöleopard (1987) och Parkerna (1992) finslipar de poetiska redskapen mot allt större förtätning. Det leder fram till mästerverket Efter att ha tillbringat en natt bland hästar (1997), som med sin musikaliskt genomförda tematik flätar samman centrala motiv i författarskapet. Samlingsvolymen Jag studerade en gång vid en underbar fakultet (2003) innehåller även nyskrivna dikter. Forsströms poetiska uttryckssätt har haft stor stilbildande betydelse både inom finlandssvensk och rikssvensk poesi. Hennes tilltal är öppet, men varje ord får en pregnans som vidgar läsupplevelsen. Personligt och politiskt, individ och kollektiv, möts i dikterna, som ofta formas till hisnande berättelser om kärlek och kärleksbrist, längtan och ständigt pågående samtal med de döda som "är kvarglömda barn i mörkret". Vatten, regn, drömmar och snö är några centrala ord i Forsströms poetik. Gärna skriver hon i dialog med stora föregångare, från antika poeter fram till Werner Aspenström, Göran Sonnevi och Claes Andersson. Forsström tilldelades Nordiska rådets litteraturpris 1998 och bland övriga talrika belöningar märks Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 1991, Svenska Akademiens Finlandspris 1992, Gerard Bonniers lyrikpris 1993, Bellmanpriset 2003, De nios stora litteraturpris och Svenska Biblioteksföreningens Aniariapris 2007. Hennes dikter har även uppmärksammats internationellt och översatts till en rad olika språk. (Gustaf Widén)
ForsstroemTua

Forsström, Tua. Den mest prisbelönta finländska poeten av sin generation, lika känd och uppskattad i Sverige som i hemlandet. Foto: Söderström & C:o Förlags Ab, U. Montan.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.04.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 15.04.2011 av Import