Forssell, Karl-Erik

Forssell, Karl-Erik (f. 27/11 1905 Hfrs, d. 2/5 1995 Åbo), kyrkoman, teol.dr 1955. F., som disputerade på en avhandling om den finlandssvenska psalmboken, var 1927-31 adjunkt och 1931-35 kaplan i Pernå, 1935-53 kaplan och 1953-61 kyrkoherde i Åbo svenska församling och 1961-70 biskop i Borgå stift. Han var därtill 1956-61 assessor i Borgå domkapitel. Utöver doktorsavhandlingen och ett herdabrev (1962) publicerade F. predikosamlingar och uppbyggelseskrifter. F. ihågkoms främst som en andlig ledare och predikant.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, präster
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 06.06.2023