Forsman, Jaakko

Forsman, Jakob Oskar ( Jaakko) (f. 30/7 1839 Lillkyro, d. 26/9 1899 Hfrs), jurist och politiker, fil.dr 1874. Forsman disputerade med den första på finska tryckta juridiska avhandlingen, skötte 1869-78 e.o. professuren i finska vid juridiska fakulteten i Hfrs och utnämndes 1879 till professor i kriminallagfarenhet och rättshistoria. Hans inflytande på universitetsundervisningen sträckte sig ända fram till 1940-talet, då nytryck av hans föreläsningar, Anteckningar enligt professor Jaakko Forsmans föreläsningar, fortfarande togs. Forsman satt i flera av regeringen tillsatta kommittéer, bl.a. 1881-84 i kommittén för granskning av förslaget till ny strafflag, som tillkommit under rysk påverkan och som huvudsakligen var ett verk av honom. Han utövade även ett avgörande inflytande på ärendets behandling i lantdagen, varför han med skäl kallats "den finländska strafflagens fader". Forsman utgav bl.a. Bidrag till läran om skadestånd i brottmål enligt finsk rätt (1893).

Som politiker fortsatte Forsman tillsammans med brodern Y.S. Yrjö-Koskinen Snellmans nationella väckelsearbete. Han var från 1882 ledamot av prästeståndet i lantdagen och framstod som en av det fennomanska partiets ledare inom ståndet. Medarbetade flitigt i den finska pressen, särskilt i Uusi Suometar. Erhöll statsråds titel 1898.


ForsmanJaakko2.jpg

Forsman, Jaakko. Som politiker fortsatte han tillsammans med brodern Y.S. Yrjö-Koskinen Snellmans nationella väckelsearbete. Foto: Åbo Akademis Bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.04.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.04.2011 av Import