folkräkningar

folkräkningar. En lag om regelbunden allmän folkräkning stiftades 1938. Enligt denna skulle folkräkning jämte därtill ansluten bostads- och fastighetsräkning förrättas vart tionde år. Den första allmänna folkräkningen genom direkta förfrågningar ägde rum 1950. Tidigare hade allmänna f. verkställts genom inventeringar av befolkningsregistren med början från 1749 (befolkningsdatasystemet). F. har efter 1950 förrättats 1960, 1970, 1975 (bostads- och näringslivskartläggning), 1980, 1985, 1990, 1995 och 2000, efter hand allt mer med utnyttjande av uppgifter i dataregister.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
befolkningsböcker, folkräkning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 06.06.2023