folkomröstning

folkomröstning. Enligt Finlands grundlag (§ 53) kan beslut om att ordna rådgivande f. fattas genom lag. Lagen skall innehålla bestämmelser om tidpunkten för omröstningen och om de alternativ som skall föreläggas de röstande. Bestämmelser om förfarandet vid rådgivande f. stiftades 1987.

Två f. har hittills ägt rum i vårt land. Den första förrättades i slutet av 1931 för att "klargöra grunderna för rusdryckslagstiftningen" (förbudslagen). Den var till sin natur konsultativ och grundade sig på en för ändamålet stiftad särskild lag. Den andra förrättades i oktober 1994 då Finlands folk tog ställning till huruvida landet skulle bli medlem av EU (54,9 % röstade "ja"). Även den var endast rådgivande och riksdagen fattade det slutgiltiga beslutet om medlemskap i november samma år. ( Thomas Forss)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
demokrati, folkomröstningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.01.2011
Uppdaterat 06.06.2023