folkkommissariatet

folkkommissariatet, Finlands f., folkkommissariernas råd, namn på den röda revolutionsregeringen i Hfrs under kriget 1918. F. bildades 28/1 och utfärdade ett 20-t. lagar och förordningar (den sista 26/3) gällande bl.a. livsmedelsförsörjning, bankväsen, beskattning, allmän ordning och säkerhet samt förbättrandet av de sociala villkoren för torpare, landbönder och backstugusittare. En ny grundlag förbereddes. I sin lagstiftning avskaffade f. även dödsstraffet. F. gav ut en finsk och en svensk tidning, Tiedonantaja och Arbetarnas Notisblad. F. ingick 1/3 ett statsfördrag med Ryssland som bl.a. bekräftade Finlands självständighet.

F. sammanträdde urspr. i Senatshuset (nuv. Statsrådsborgen) i Hfrs. I början av april flyttades ministerierna till Viborg, där Kullervo Manner utsågs till diktator 10/4. Resterna av den röda regeringen med Manner i spetsen lämnade det inringade Viborg sjöledes 25/4. Följande dag upplöste f. sig självt på hotell Astoria i Petrograd. I stort sett samma personer bildade i slutet av augusti 1918 Finlands kommunistiska parti i Moskva. (O. Rinta-Tassi, Kansanvaltuuskunta punaisen Suomen hallituksena, 1986; A-L. Sahlström, En såg sig om - och vände: En berättelse om den röda regeringen, 1995)

F:s medlemmar (urspr. sammansättning): Kullervo Manner, ordförande; Yrjö Sirola, kommissarie för utrikesärenden; Eero Haapalainen, kommissarie för inrikesärenden, Röda gardets chef; Adolf Taimi, kommissarie för inrikesärenden, bitr. chef för Röda gardet; Lauri Letonmäki, kommissarie för rättsärenden; Antti Kiviranta, kommissarie för rättsärenden; O.W. Kuusinen, kommissarie för upplysningsärenden; Jalo Kohonen, kommissarie för finansärenden; J.H. Lumivuokko, kommissarie för sociala ärenden; Evert Eloranta, kommissarie för jordbruksärenden; Oskari Tokoi, kommissarie för livsmedelsärenden; Konstantin Lindqvist, kommissarie för kommunikationsärenden; Emil Elo, kommissarie för post- och telegrafärenden; Matti Turkia, prokurator

Senare tillträdde: Edvard Gylling, kommissarie för finansärenden; Yrjö Mäkelin, kommissarie för informationsärenden; Hanna Karhinen, kommissarie för inrikesärenden; Matti Airola, kommissarie för inrikesärenden; J.O. Arjanne, kommissarie för sociala ärenden; Hilja Pärssinen, kommissarie för skolärenden.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finska inbördeskriget, regeringar, revolutioner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 06.06.2023