Fogelberg, Paul

Fogelberg, Paul Erik (f. 26/8 1935 Björneborg), geograf, fil.dr 1970. F. var 1971-82 docent och 1982-98 professor (svenskspr. professur) vid Helsingfors universitet, vars andre prorektor han var 1992-98. Han disputerade på en avhandling om Yttre Salpausselkä och har därtill publicerat bl.a. läroböcker för grundskola och gymnasium. Har innehaft talrika förtroendeuppdrag inom den vetenskapliga världen och verkat som redaktör för ett flertal vetenskapliga publikationer.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import