förvaltningsutskottet

förvaltningsutskottet, permanent riksdagsutskott, handlägger ärenden som rör statsförvaltningens allmänna organisation, statens regional- och lokalförvaltning, allmän regional- och strukturpolitik, allmänna administrativa frågor, statens personalpolitik, allmän ordning och säkerhet, räddningsväsendet, kommunärenden m.m. Förvaltningsutskottet har i likhet med de övriga fackutskotten 17 medlemmar och 9 ersättare.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
förvaltning, utskott, riksdagen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 06.06.2023