Försvarshögskolan

Försvarshögskolan, Hfrs, bildades 1993 genom sammanslagning av Krigshögskolan och Kadettskolan. Försvarshögskolan, som har sitt huvudcampus i Sandhamn och är underställd huvudstaben, leds av en rektor.

Försvarshögskolan planerar och ordnar undervisningen inom undervisningsprogrammet för officerare. Denna undervisning kan under ledning av Försvarshögskolan ges också vid försvarsgrenarna, vapenslagens och verksamhetsområdenas skolor. Vid grundexamensavdelningen (kadettskolan) bedrivs grundstudier för officersbanan samt avläggs kandidatexamen (lägre högskoleexamen, 180 studiepoäng, tidigare 120 studieveckor) och magisterexamen i militärvetenskaper (120 studiepoäng, tidigare 160 studieveckor). Vid avdelningen för påbyggnadsexamina avläggs generalstabsofficersexamen. Person som har avlagt generalstabsofficersexamen kan avlägga doktorsexamen i militärvetenskaper. Utbildningen och forskningen vid Försvarshögskolan bedrivs vid ämnesinstitutioner, av vilka det finns sex stycken. Högskolans centralaste forskningsområden är operationsförmåga och taktik, ledarskaps- och utbildningsförmåga och militärteknik samt krigshistoria och strategi. Till Försvarshögskolan hör även ett bibliotek som fungerar som försvarsmaktens centralbibliotek ( Krigsvetenskapliga centralbiblioteket), Krigsarkivet och Krigsmuseet. Vid Försvarshögskolan anordnas vidare riksomfattande försvarskurser. (Jarl Kronlund/red.)


kadetter.jpg

Kadetter på väg till presidentens slott 2009 för att befordras till löjtnanter. Foto: Privat samling.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import