Finska sjöekipaget

Finska sjöekipaget, värvat marinförband, grundat 1830 vid upplösningen av autonomitidens första finländska militär. Förlagt till marinkasernen på Skatudden i Hfrs var Finska sjöekipaget 1 000 man starkt och disponerade tidvis över egna örlogsfartyg. Det deltog även till lands i försvaret av Sandhamn under den engelsk-franska flottans anfall mot Sveaborg 1855. Förbandet reducerades 1863 till en kader och upplöstes 1880 efter värnpliktens införande. Under Krimkriget uppställdes 1854 andra Finska sjöekipaget, som upplöstes efter kriget 1856. Sjöekipagets monumentala kasern, uppförd 1817-20 enligt ritningar av C.L. Engel, har sedan Finland blev självständigt hyst såväl marina trupper som infanteri. Den iståndsattes i början av 1980-talet för utrikesministeriets behov. (G.A. Gripenberg, Finsk militär tidskrift 1898-1901; J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988)


Finska_sjoeek..jpg

Finska sjöekipaget. Kasernkomplexet Sjöekipaget, ritat av C.L. Engel, var i militärt bruk ända till 1968. Idag arbetar där omkring 500 anställda vid utrikesministeriet. Foto: Sakari Niemi.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
marinen, krigsfolk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 05.06.2023