Finska notisbyrån

Finska notisbyrån (!FNB, Suomen tietotoimisto, STT), Hfrs, nationell, oavhängig nyhetsbyrå. F. har fortsatt den verksamhet som inleddes av Finska telegrambyrån, gr. 1887 av telegraftjänstemannen, hovrådet Woldemar Westzynthius (1858-1905). Telegrambyrån tvingades 1902 av de ryska myndigheterna att inställa sin nyhetsdistribution, men den dåvarande ägaren, vicehäradshövding Uno Wasastjerna, köpte i stället Suomalainen uutistoimisto, gr. 1898. År 1908 grundades ytterligare en byrå, Sanomalehtien tietotoimisto, och 1915 var tiden mogen för en fusion som resulterade i tillkomsten av Oy Suomen tietotoimisto-Finska notisbyrån Ab. Samtidigt var de privatägda nyhetsbyråernas tid förbi. År 1920 ingicks ett avtal mellan regeringen och F. om distribution av handlingar och nyheter till pressen. Bildbyrån Lehtikuva Oy (gr. 1951), som är landets största och tidigare ägdes av Sanomakoncernen, inköptes 2010, varefter F. på svenska heter FNB - Lehtikuva.

Tidningarna trädde helt in som F:s ägare; senare tillkom radiobolaget. Under andra världskriget nödgades F. inskränka sin verksamhet till förmån för propagandaorganet Statens informationsverk och underställdes delvis dess kontroll.

Efter 2010: !FNB - Lehtikuva

Störst av de inemot femtio aktieägarna var 2010 Sanoma News, Alma Media och TS-Yhtymä. F. är uppdelad på en finsk och en svensk redaktion och en utrikesredaktion. Byrån producerar dessutom nyhetstexter på engelska, nyhetsgrafik m.m. Dess omfattande nyhetstjänst går till tidningarna, Yle, tv-bolag och ett antal abonnenter utanför nyhetsmedia. F. svarade ensamt för nyhetssändningarna i radio från 1926 till 1965, då det statliga rundradiobolaget började sända även egna radionyheter. F:s radionyheter i Yles kanaler upphörde 2003, men fortsatte att sändas av ett antal lokalradiostationer. F. har redaktioner också i landsorten och därtill ett antal korrespondenter. Byrån mottar inte statsunderstöd för sin verksamhet. (T. Rantanen, "STT:n uutisia sadan vuoden varrelta, 1987)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.03.2012 av Import