Finnberg, Gustaf Wilhelm

Finnberg, Gustaf Wilhelm (född 21/11 1784 Pargas, död 28/6 1833 Stockholm), målare. Finnberg genomgick målargesällprov i Åbo 1805 och studerade 1806-08 och 1810-14 vid Kungl. konstakademin i Stockholm, bl.a. under ledning av J.T. Sergel. Han tecknade vid akademin i nyklassicismens anda främst efter antika och religiösa motiv och tog intryck av de främsta porträttmålarna C.F. von Breda och Per Krafft samt framträdde 1813 första gången själv som porträttmålare. Finnberg besökte Finland 1817, men återvände för en kortare period till Sverige. År 1822 var han tillbaka i Åbo och verksam i staden och dess omgivningar. Samma år målade han en serie pannåer med Kristus och apostlarna på läktarskranket i Kimito kyrka, men ägnade sig under sina sista år främst åt porträttmåleri på beställning.

Finnberg kom att bli den ledande konstnären i Finland vid denna tid, men drabbades genom Åbo brand 1827 av olyckan att förlora en stor del av sin förmögenhet och produktion, bl.a. fyra nästan färdiga altartavlor. I sitt porträttmåleri hade Finnberg tagit intryck av romantiken och den till slutet av 1700-talet återgående stil som t.ex. von Breda hämtat från England. Ett av hans mest kända porträtt föreställer ärkebiskop Tengströms son, underlöjtnanten Anton af Tengström (1826, i Ateneums samlingar); av grupporträtten kan nämnas kronofogden C.J. Lagercrantz familj från ca 1830 (i Nationalmuseum i Stockholm). F. målade även landskap och stadsvyer bl.a. från Stockholm i akvarell och olja. Efter Åbo brand flyttade Finnberg till Stockholm och avled där fattig och nedbruten. (R. Nummelin, G.W. F: den finländska konstens föregångsman från Pargas, 1984; Gustaf Wilhelm Finnberg 1784-1833: 200 års minnesutställning, Sinebrychoffs konstmuseum, 1984) (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konsthistoria, målare (konstnärer), personer (individer), nyklassicism, romantiken
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.05.2016 av Import