Finlands näringsliv EK

Finlands näringsliv EK (Elinkeinoelämän keskusliitto), Hfrs, centralorganisation för det finländska näringslivet, gr. 2004 genom sammanslagning av två äldre organisationer, Industrins och arbetsgivarnas centralförbund TT och Servicearbetsgivarna PT. Finlands näringsliv hade vid starten 2005 ca 15 000 medlemsföretag med 915 000 anställda som svarade för omkring 70 % av landets bruttonationalprodukt och för drygt 95 % av exporten. År 2009 hade förbundet omkring 16 000 medlemsföretag med 950 000 anställda som svarade för omkring 70 % av landets bruttonationalprodukt och för ca 95 % av exporten.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import