Finlands glasmuseum

Finlands glasmuseum (fi. Suomen lasimuseo), Riihimäki, gr. 1961, nationellt specialmuseum som belyser glastillverkningens historia, design och glaskonst i Finland. Finlands glasmuseum är sedan 1981 inrymt i en 1914 uppförd fabriksbyggnad (Alatehdas). I museet visas en permanent basutställning och växlande specialutställningar. Därutöver inrymmer museet bl.a. ett bibliotek för forskare och ett arkiv.

Finlands glasmuseum ägs av Riihimäki stad och lyder administrativt under stadsstyrelsen. År 1985 bildades föreningen Finlands glasmuseums vänner (Suomen lasimuseon ystävät), som har till ändamål att främja den vetenskapliga forskningen i glasmuseet, sprida kunskap om finsk glaskonst och -kultur samt medverka till att konst- och kulturevenemang med anknytning till glas anordnas i Finlands glasmuseum. Föreningen hade 2010 ca 700 medl. (H. Matiskainen, Suomalaisen lasin historia Suomen lasimuseossa, 1991)
FinlandsGlasmuseum

Finlands glasmuseum. På museet arrangeras även utställningar med verk av utländska glaskonstnärer. På bilden visas den kände tjeckiske glaskonstnären Pavel Hlavas skapelser i den stora utställningssalen 2002. Foto: Finlands glasmuseum.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.03.2012 av Import