Finlands författningssamling

Finlands författningssamling, offentlig publikation som utkommer sedan 1808. I författningssamlingen publiceras bl.a. lagar, förordningar, riksdagens arbetsordning, statsråds- och ministeriebeslut samt myndighetsbeslut, föreskrifter och tillkännagivanden av allmän betydelse. Även riksdagens beslut om statsbudgeten och tilläggsbudgeten publiceras i F. Till F. hör en separat del (fördragsserien) för kungörande av fördrag och avtal med internationella förpliktelser. F:s finskspråkiga motsvarighet Suomen asetuskokoelma utkommer sedan 1860. Gällande lag och förordning om F. är från år 2000. Därtill finns en särskild lag om ministeriernas och myndigheternas föreskriftssamling. (Thomas Forss)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författningssamlingar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 05.06.2023