Finlands fackförbunds centralorganisation FFC

Finlands fackförbunds centralorganisation FFC (Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK), Hfrs, bildad 1969 av Finlands fackföreningars centralförbund (FFC, gr. 1930) och Landsorganisationen i Finland (FLO, gr. 1960) efter årslånga underhandlingar om fackföreningsrörelsens enande.

F. är en centralorganisation, där de enskilda medlemsförbunden har en relativt vidsträckt självbestämmanderätt, vilket är resultatet av att man annars inte hade lyckats ena rörelsen som splittrades i början av 1960-t. Antalet medlemmar är drygt en miljon, varav ca 45 000 svenskspråkiga (2007). Under F:s styrelse verkar ett särskilt svenskt sekretariat, gr. 1923, bestående av FFC:s svenska sekreterare och ombudsmän med ansvar för svenska frågor inom sitt resp. förbund, t.ex. Medieförbundet, Servicefacket och Kemifacket. F:s svenskspråkiga organ är tidskriften Löntagaren, gr. 1971 (föregångaren 1948). (P. Ala-Kapee/M. Valkonen, Yhdessä elämä turvalliseksi: SAK 1-2, 1982-87; N. Hämäläinen, Eheytyksen vuodet, 1975; P. Klemola, Kenen asialla SAK?, 1975; M. Valkonen, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK r.y., 1907-87, 1989; Uuden ajan tuulet: SAK 90 vuotta, 1997; T. Bergholm, SAK:n vuosisata, 2001; C. Nordgren-Siivonen, Annorlunda men ändå lika: glimtar ur fackets svenska historia, 2003)Finl.FC-OK02.jpg

Finlands fackförbunds centralorganisation FFC. Demonstrationståg på Hagnäs torg under metallstrejken 1971, då Metallarbetarförbundet - i vilket den interna striden mellan socialdemokrater och kommunister stod het - fortfarande var FFC:s största och viktigaste förbund. Foto: Lehtikuva Oy, J. Matilainen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fackföreningar, fackförbund, centralorganisationer, arbetstagare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 07.09.2011
Uppdaterat 25.04.2016