Finlands arkitektförbund

Finlands arkitektförbund (Suomen arkkitehtiliitto, SAFA), riksomfattande sammanslutning för arkitekter med högskoleutbildning, gr. 1918 som fortsättning på Arkitektklubben, som i sin tur hade grundats 1892 av Tekniska föreningen i Finland. F. arbetar delvis som fackorganisation och är sedan 1974 medlem i akademikercentralförbundet Akava, och idkar därtill fortbildning, publikations- och utställningsverksamhet samt en välorganiserad arkitekttävlingsverksamhet. F. utger tidskrifterna Arkitektnytt och Finsk Arkitekturtidskrift och ordnar även olika former av sällskaplig samvaro, exkursioner och diskussioner. Till F. hör ca 2 970 arkitekter och ca 730 studerande (2009). En underavdelning är Arkitekta, en organisation för kvinnliga arkitekter.

F. tog 1942 initiativet till byggnadsstandardiseringen i Finland och grundade ett eget standardiseringsinstitut, som senare utvecklades till Finlands standardiseringsförbund. F. är internationellt synnerligen aktivt och är representerat i ett flertal internationella organ inom arkitektur, bl.a. Architects' Council of Europe och Union Internationale des Architectes. F. var under 2000-talets början initiativtagare till ARMI, ett byggnadsprojekt för arkitektur, byggnadsteknik och formgivning, planerat att resas på Skatudden i Hfrs, men som nedlades efter några år. (Arkkitehdin työ/Arkitektens arbete: Suomen arkkitehtiliitto-F. 1892-1992, red. P. Korvenmaa, 1992) (Patrick Eriksson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import