finansutskottet

finansutskottet. 1. riksdagens finansutskott, permanent fackutskott som består av 21 medlemmar med 19 ersättare, hette fram till 2000 statsutskottet. Finansutskottet har till uppgift att behandla statsförslaget (budget) samt tillägg och ändringar till detta, vidare statens skatter, avgifter och andra finansiella ärenden, budgetpropositioner m.m.

2. statsrådets finansutskott, permanent ministerutskott, där statsministern tjänstgör som ordförande och till vilket hör ytterligare finansministern, andra finansministern om en sådan har utsetts och två övriga ministrar, av vilka den ena förordnas av statsrådet och den andra är den minister till vars ansvarsområde det ärende som skall behandlas hör. Vid behov förordnar statsrådet ytterligare två ministrar till ledamöter i utskottet. I finansutskottet undergår en stor del av de ärenden som skall avgöras av statsrådet en förberedande behandling före föredragningen vid statsrådsplenum, som dock i motsats till ett enskilt ministerium kan fatta beslut som strider mot utskottets utlåtande. Finansutskottet kan även ge utlåtanden om ärenden av finansiell natur som är uppe till behandling inom något ministerium.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
utskott, riksdagen, finanspolitik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 05.06.2023