finansministeriet

finansministeriet, som omhänderhar statens finansförvaltning, handlägger ärenden som rör den ekonomiska politiken och finanspolitiken, den offentliga ekonomin inklusive budgeten, skattepolitiken, beskattningen och den allmänna tullpolitiken, statens upplåning och statsskulden, m.m. Vid ministeriet finns en ekonomisk avdelning, en budgetavdelning, en skatteavdelning, en personalavdelning, som fungerar som statens arbetsmarknadsverk, en avdelning för utvecklande av förvaltningen, en finansmarknadsavdelning, en kommunavdelning och en förvaltningsenhet samt ett sekretariat för internationella ärenden. Under ministeriet sorterar bl.a. skatteförvaltningen, Statens ekonomiska forskningscentral, Statskontoret, Tullstyrelsen, Statistikcentralen, Regionförvaltningsverket, affärsverket Senatfastigheter och statsägda aktiebolag, bl.a. Handelshuset Hansel Ab. Finansministeriet utövar som förvaltare av statsfinanserna ett betydande inflytande över de övriga s.k. sektorministerierna och har en stark ställning i jämförelse med de flesta utländska motsvarigheter.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import