fideikommiss

fideikommiss, egendom (fastighet) som enligt testamente med besittningsrätt skall tillfalla vissa personer med förstfödslorätt. I Finland förbjöds inrättandet av fideikommiss 1919, medan de bestående fideikommissen avvecklades genom lag 1931. - Som fideikommiss betraktas dock inte testamentarisk bestämmelse, att viss egendom efter testamentstagarens död tillfaller nämnd person eller nämnda personer.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import