Federley, Harry

Federley, Harry (f. 22/3 1879 Viborg, d. 13/11 1951 Hfrs), zoolog och genetiker, fil.dr 1907, kusin till Birger F. Han blev 1909 docent i zoologi vid Helsingfors universitet och var 1923-49 e.o. professor i genetik. Han gjorde en internationellt uppmärksammad insats som ärftlighetsforskare bl.a. med sina undersökningar om fjärilsbastarders reduktionsdelning; de hade grundläggande betydelse för uppfattningen om kromosomerna som bärare av arvsanlagen. F. intresserade sig även för rashygien och verkade för tillämpning av ärftlighetsforskningens resultat på denna. Sekreterare i Samfundet Folkhälsan 1921-37 och ordförande 1937-51. Se även biologi.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), zoologer, zoologi, genetik, genetik, medicinsk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import