FO-nummer

FO-nummer, specificerar företag och samfund, tilldelas av myndigheterna. F. ersatte tidigare handelsregister- och stiftelseregisternummer samt AS-signum då företags- och organisationsdatalagen trädde i kraft 2001. Består av sju siffror och ett kontrollnummer. Registret för F. är avsett för allmänt bruk.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import