Europeiska unionens regionkommitté

Europeiska unionens regionkommitté behandlar ärenden gällande regionalpolitik, miljö och utbildning och består av företrädare för regionala och lokala myndigheter. Kommittén har 344 ledamöter. Alla utnämns av Europeiska unionens råd, på förslag av medlemsstaterna, för en period på fyra år. E:s ledamöter har inte något permanent säte i Bryssel. Alla har uppdrag på regional eller lokal nivå; de bor i sin egen region och samlas i samband med kommitténs plenarsessioner eller utskottens sammanträden.

Kommitténs ledamöter arbetar i sex fackutskott, vilkas uppgift är att förbereda plenarsammanträdena. De sex utskotten är följande:

Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik (COTER)

Utskottet för EU:s ekonomiska politik och socialpolitik (ECOS)

Utskottet för hållbar utveckling (DEVE)

Utskottet för kultur och utbildning (EDUC)

Utskottet för konstitutionella frågor och EU:s styresformer (CONST)

Utskottet för yttre förbindelser (RELEX)

Regionkommittén väljer själv en ordförande bland sina ledamöter, för två år i taget. Luc Van den Brande från Belgien valdes till ordförande i februari 2008.

Regionkommittén inrättades genom Maastrichtfördraget 1991. Den skall höras på alla områden som kan få återverkningar på de lokala och regionala nivåerna. Från början gällde mandatet fem områden: ekonomisk och social sammanhållning, transeuropeiska infrastrukturnät, folkhälsa, utbildning och kultur. I Amsterdamfördraget (1999) beslutades att regionkommittén skall höras på fem nya områden: sysselsättningspolitik, socialpolitik, miljö, yrkesutbildning och transporter. Förutom kommissionen och rådet kan nu också Europaparlamentet höra kommittén. Regionkommittén kan också avge yttranden på eget initiativ. (Joachim Mickwitz)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politik, regional utveckling, regional struktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.04.2016 av Import