Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd består av företrädare för medlemsstaternas regeringar som regelbundet håller möten på ministernivå. Sammansättningen varierar vid varje rådsmöte så att den eller de berörda ministrarna deltar: allmänna frågor, ekonomiska och finansiella frågor, utbildning, telekommunikation, o.s.v.

Rådets viktigaste funktioner är att tillsammans med Europaparlamentet vara unionens lagstiftande organ, samordna medlemsstaternas allmänna ekonomiska politik, på gemenskapens vägnar ingå internationella avtal mellan gemenskapen och en eller flera stater eller internationella organisationer, tillsammans med Europaparlamentet dela EU:s budgetansvar, genomföra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt säkerställa samordningen inom området för det polisiära och straffrättsliga samarbetet. (Joachim Mickwitz)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lagstiftning, ekonomisk politik, utrikespolitik, inrikespolitik, internationella överenskommelser, råd, förvaltningsorgan, lagstiftning -- harmonisering, budgetpolitik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.04.2016 av Import