Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrätten är en av Europeiska unionens institutioner. Revisionsrätten inledde sin verksamhet 1975 och har sitt säte i Luxemburg. I Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Romfördraget 1958) gavs E. uppdraget att kontrollera unionens budget. Revisionsrätten skall pröva om inkomsterna och utgifterna i budgeten har varit lagliga och korrekta. Revisionsrätten skall även pröva om den ekonomiska förvaltningen har varit sund, d.v.s. bekräfta att målen för förvaltningen uppnåtts samt i vilken utsträckning och till vilken kostnad detta skett. Revisionsrätten garanterar även för unionens medborgare att unionens budget förvaltats och verkställts på ett korrekt sätt och så effektivt som möjligt.

Revisionsrätten är ett kollegium bestående av 27 ledamöter från var och en av de 27 medlemsländerna och de sköter den externa kontrollen av offentliga finanser. Kollegiet väljer sin ordförande för en tid av tre år. Portugisen Vítor Manuel da Silva Caldeira valdes till ordförande i januari 2008. Revisionsrätten har ca 550 högt kvalificerade anställda från unionens 27 medlemsländer. Ungefär 250 av dessa är revisorer. (Joachim Mickwitz)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
förvaltning, domstolar, ekonomi (organisationer), institutioner, revision, budget
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.04.2016 av Import