Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen är en tjänsteman med uppgift att övervaka EU:s förvaltning och motarbeta administrativa missförhållanden. Varje fysisk (medborgare) eller juridisk person (institutioner, företag) som är bosatt inom unionen och som inte anser sig ha blivit korrekt behandlad av gemenskapens institutioner eller organ kan vända sig till ombudsmannen.

Klagomål som behandlas av ombudsmannen kan gälla långa behandlingstider inom förvaltningen, brist på insyn eller nekad tillgång till information. Också förhållandena mellan institutionerna och deras anställda, rekrytering av personal samt genomförandet av uttagningsprov har behandlats.

Ombudsmannen inrättades genom Maastrichtfördraget 1992. 1995 tillträdde den första ämbetsinnehavaren, finländaren Jacob Söderman som omvaldes 1999 för en fyraårsperiod. Söderman pensionerade sig 2003 och efterträddes av greken Nikiforos Diamandouros. (Joachim Mickwitz)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
administration, förvaltning, klagomål, ombud, missförhållanden, behandlingstid, information
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.04.2016 av Import