Europeiska ekonomiska och sociala kommitténEuropeiska ekonomiska och sociala kommittén är ett rådgivande organ med 344 ledamöter som representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, jordbrukare, små- och medelstora företag, handel, konsumenter, miljöorganisationer m.fl. Avsikten är att den skall vara ett forum där åsikter och intressen kan debatteras och föras fram inför kommissionen, rådet och Europaparlamentet. Kommittén skall höras beträffande den ekonomiska och sociala politiken och kan dessutom avge yttranden om frågor som kommittén själv anser vara viktiga. (Joachim Mickwitz)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sociala frågor, ekonomi (organisationer), kommitteer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.04.2016 av Import