Europaparlamentsval

Europaparlamentsval förrättas enligt 1998 års vallag (val) vart femte år på en söndag under den fyradygnsperiod från torsdag till söndag i juni som Europeiska unionens råd bestämmer. I Finland väljs 16 ledamöter av Europaparlamentet, varvid landet utgör en enda valkrets.

De första finländska ledamöterna av Europaparlamentet utsågs i november 1994 av riksdagens talmanskonferens bland av partierna uppställda kandidater. Enligt de parlamentariska styrkeförhållandena fick Centern fem mandat, samlingspartiet och socialdemokraterna båda fyra samt de gröna, Svenska folkpartiet och Vänsterförbundet en var.

Det första egentliga Europaparlamentsvalet ägde rum i samband med kommunalvalet hösten 1996, då Centern fick den största röstskörden men trots detta förlorade en plats, medan Vänsterförbundet erövrade ett tilläggsmandat. I juni 1999 gick finländarna till valurnorna samtidigt som de röstberättigade i unionens övriga medlemsländer. Valsegrare blev denna gång samlingspartiet och de gröna. Röstningsdeltagandet nästan halverades från 60,3 % till 31,4 % mellan 1996 och 1999. Vid valet 2004 steg röstningsprocenten i Finland till 41,1 % och vid valet 2009 till 43 %.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
Europaparlamentsval
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.10.2010
Uppdaterat 31.03.2016