Eskola, Pentti

Eskola, Pentti Eelis (f. 8/1 1883 Honkilahti, d. 6/12 1964 Hfrs), geolog, fil.lic. (disp.) 1915. E. blev 1916 docent i petrologi och var 1922-24 statsgeolog och 1924-53 professor i mineralogi och geologi i Hfrs. Han stod i flera decennier i främsta ledet bland världens petrografer. Flera av E:s arbeten var av grundläggande karaktär, t.ex. hans undersökningar gällande metasomatosens betydelse i silikatbergarter och mineralbildningen i magmatiska och speciellt metaforfa bergarter, vilket ledde honom till hans faciesindelning av de sistnämnda. Han förvärvade högt anseende även som läroboksförfattare och skapade en geologisk vokabulär på finska. E:s bok Maailmankuvaa etsimässä (1954, sv. övers. På spaning efter en världsbild, 1957) är ett försök till sammanfattning av den moderna naturforskningen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), geologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import