Erkko, Eljas

Erkko, Juho Eljas (f. 1/6 1895 Hfrs, d. där 20/2 1965), tidningsman, diplomat och politiker, jur.utr.kand. 1922, son till Eero E. Han var från 1919 i utrikesministeriets tjänst och efterträdde 1927 fadern som chefredaktör för Helsingin Sanomat, en befattning han behöll (med vissa avbrott) till 1938; från 1928 var han VD och styrelseordförande för tidningsbolaget Sanoma Oy. Han var riksdagsman (framstegsp.) 1933-36, minister utan portfölj 1932, bitr. inrikesminister 1932-33 och utrikesminister i Cajanders regering 1938-39.

Som utrikesminister fortsatte den anglosaxiskt orienterade E. förhandlingarna med Sverige om en revision av 1921 års Ålandskonvention. Han ansågs ha burit huvudansvaret för Finlands avvisande hållning till de ryska kraven som ledde till vinterkriget och kritiserades särskilt under Sovjetunionens makts dagar efter andra världskriget för en allvarlig felbedömning av läget. Efter den Cajanderska ministärens avgång i samband med vinterkrigets utbrott var han chargé-d'affaires i Stockholm 1939-40. Mellan E. och J.K. Paasikivi rådde en stark animositet. (H. Brotherus, E. E. - legenda jo eläessään, 1973; H. Rautkallio, Talvisodan Erkko ja amerikkalaiset yhteydet, 1990)ErkkoE.jpg

Erkko, Eljas. Vid sidan av ett omfattande samhälleligt engagemang utförde E. en viktig livsgärning som journalist genom att av Helsingin Sanomat skapa landets största och även en internationellt respekterad tidning. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 07.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 07.05.2012 av Import