Ericus Erici

Ericus Erici (Erik Eriksson Sorolainen) (f. ca 1545 Letala, d. 1625 Åbo), kyrkoman. Ericus Erici studerade i Tyskland, vann magistergraden i Rostock och blev 1578 rektor i Gävle samt utnämndes 1583 till biskop i Åbo. Han understödde Johan III:s högkyrklighet och strävan att åstadkomma en union med den katolska kyrkan och måste sedan göra avbön vid Uppsala möte 1593, i likhet med övriga präster som antagit "röda boken", den av Johan 1576 utgivna liturgin. Han fängslades 1599 av hertig Karl bl.a. för påstådda katolska sympatier men frikändes. Ericus Erici översatte kyrkohandboken till finska (1614), utgav en större och en mindre katekes, en postilla och den första psalmboken på finska. Postillan, som utkom i två delar 1621 och 1625, utgavs 1988-90 i en faksimilupplaga av Suomalaisen kirjallisuuden seura. (R. Holmström, Eerik Eerikinpoika Sorolainen, 1937)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, präster
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 02.06.2023