Enestam, Jan-Erik

Enestam, Jan-Erik (f. 12/3 1947 Västanfjärd), politiker, pol.mag. 1973. E. arbetade på 1970-t. bl.a. som byråchef vid Ålands landskapsstyrelse och var 1978-82 kommundirektör i hemkommunen Västanfjärd. Han var 1983-91 projektchef vid Nordiska rådet och 1990-91 specialmedarbetare hos försvarsministern. E. var riksdagsledamot 1991-2007 och ordförande i Svenska folkpartiet 1998-2006. Han var försvarsminister 1995, inrikesminister 1995-99, försvarsminister 1999-2003 och miljöminister 2003-06. E. var ansvarig för det nordiska samarbetet 1999-2006 och är sedan 2007 rådsdirektör för Nordiska rådets sekretariat i Oslo. Han erövrade genom arbetsförmåga och koncilians en position som respekterad partiledare vilket också gäller hans arbete för nordiska frågor.
ENESTAMS.jpg

Enestam, Jan-Erik. Som enskild politiker har han engagerat sig bl.a. för bevarandet av en levande skärgård. Foto: Svenska Folkpartiet i Finland rp.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import