Elfving, Fredrik

Elfving, Fredrik Emil Volmar (f. 9/12 1854 Ekenäs, d. 21/6 1942 Hfrs), botanist, fil.dr 1880. Den som en skicklig pedagog kände E. blev 1881 docent i botanik i Hfrs och omorganiserade som professor 1892-1926 den akademiska undervisningen i detta ämne. Han var mångsidigt verksam inom olika grenar av botaniken, men ägnade växtfysiologin sitt huvudsakliga intresse; från detta område utgav han bl.a. Studier öfver geotropiska växtdelar (1879) och Über die Wasserleitung in Holz (1882). Genom senare studier, Untersuchungen über die Flechtengonidien (1913), sökte E. i opposition mot Schwendeners teori hävda uppfattningen om lavarna som enhetliga växter. Han publicerade dessutom bl.a. historikerna Societas pro Fauna et Flora Fennica 1821-1921 (1921) och Finska vetenskaps-societetens historia 1838-1938 (1938); tjänstgjorde 1892-1911 som ordförande i förstnämnda sällskap och var från 1923 ständig sekreterare i vetenskapssocieteten. I universitetets konsistorium var han en av de mest inflytelserika svenska medlemmarna.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), botaniker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009