ekonomiutskottet

ekonomiutskottet, permanent riksdagsutskott. Ekonomiutskottet granskar Finlands Banks och de riksdagen underställda fondernas förvaltning samt bereder lagstiftningen gällande landets bank- och penningväsende. Det behandlar även ärenden som ansluter sig till handel och industri, konsumentskydd, konkurrens, privat försäkringsverksamhet, energiförsörjning, finans-, valuta- och värdepapperslagstiftning, statsföretagen till den del de inte sorterar under något annat utskott, m.m.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
ekonomi, utskott, riksdagen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 02.06.2023