Ekholm, Kurt

Ekholm, Kurt Wilhelm (f. 14/2 1907 Hfrs, d. 16/2 1975 Göteborg), keramikkonstnär. E. studerade 1929-31 vid Tekniska skolan/Högre konstindustriella skolan i Stockholm. Han arbetade 1931 som keramiker vid Oy Arabia Ab och var 1932-48 konstnärlig ledare. Hans arbeten ställdes första gången ut offentligt 1932. E. var en av pionjärerna inom den moderna konstindustrin i Finland. Som keramikkonstnär införde han funktionalismens formgivningsideal vid Arabia och var en av de första som använde stengodset industriellt. E. hade många förtroendeuppdrag inom sitt område i Finland och skapade ett fruktbart samarbete mellan industrin och konstnärerna. Han flyttade 1948 till Sverige och var överlärare i keramik vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1948-50 samt rektor för skolan 1950-66. (R. Anderberg/M. Kumela, K. E. - Arabia - 1931-1948, utst. i Arabias museum 1993, 1993) (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import