Ehrström, Fredrik August

Ehrström, Fredrik August (f. 12/1 1801 Larsmo, d. 19/3 1850 Hfrs), tonsättare, sånglärare och organist, bror till Erik E. Efter styrmansexamen 1818 och studentexamen 1824 studerade E. vid akademin i Åbo och Helsingfors universitet samt 1838-39 i Uppsala. Han verkade som sånglärare bl.a. i S:t Petersburg (S:ta Katarina), som körledare i Akademiska musiksällskapet 1834-35 och från 1840 som organist. Han tonsatte talrika solo- och körsånger, varav flera till ord av Runeberg; E:s melodier till Svanen och Vid en källa har blivit allmän egendom. Redigerade Suomalainen messu 1837 och utgav Första elementerna i sångläran (1846). - Hans sonson, komponisten och musikskriftställaren Otto E. (1891-1978), musikkritiker i Hufvudstadsbladet från 1929, komponerade en symfoni, scenmusik, sånger och körsånger samt slutförde den av Karl Flodin påbörjade levnadsteckningen Richard Faltin och hans samtid (1934).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
Ämnesord
kompositörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import