Ehrnrooth, Göran

Ehrnrooth, Göran Robert (f. 1/4 1905 Hfrs, d. där 9/1 1996), bankman, viceh. 1934, far till Casimir E. Han anställdes 1933 vid Nordiska föreningsbanken och var 1955-70 ordförande i bankens direktion. Under hans ledning utvidgades bankens verksamhet kraftigt och inriktades främst på kreditgivning till storindustrin. E. odlade även internationella kontakter och åstadkom en utbyggnad av utrikesrörelsen. Han hade en inflytelserik ställning inom näringslivet som medlem och ordförande i ett flertal bolagsstyrelser m.m. Utgav 1991 det självbiografiska arbetet Hågkomster.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import