Edgren, Torsten

Edgren, Torsten Erik Ragnarsson (f. 18/5 1934 Hfrs), arkeolog, fil.dr 1966. E. innehade 1956-72 olika uppdrag vid Arkeologiska kommissionen och verkade 1972-92 som chef för Museiverkets forskningsavdelning och 1991-99 för dess arkeologiska avdelning. Därtill var han 1969-71 tf. professor i finsk och jämförande arkeologi vid Åbo universitet och 1967-71 docent i förhistorisk arkeologi vid detta universitet, vid Helsingfors universitet 1971-99 och vid Åbo Akademi 1972-81. Ordförande i Finska fornminnesföreningen 1991-98. E. har publicerat avhandlingen Jäkärlä-gruppen (1966), Studier över den snörkeramiska keramiken (1970), avsnitten Kivikausi i Suomen historia I och Den förhistoriska tiden i Finlands historia 1 samt ett sjuttiotal vetenskapliga artiklar. Erhöll professors titel 1998. (Carl Jacob Gardberg)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkeologer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 30.05.2016