Edgren, Harri

Edgren, Harri Herman (f. 27/7 1909 Pburg, d. 13/4 1996 Hfrs), folkbildningsman. E. anslöt sig efter andra världskriget till den folkdemokratiska rörelsen och kommunistpartiet, där han sedermera tillhörde minoritetsflygeln. Han gjorde en aktiv insats i den finlandssvenska arbetarrörelsens kulturliv bl.a. som rektor och sekreterare i Folkets bildningsförbund 1955-74 och som chefredaktör för kulturtidskriften Progress 1963-65 samt tidskriften Kontakt 1965-70. Han höll 1950-74 i sitt hem i Hfrs s.k. ungdomskurser, där deltagarna kunde insupa bildning på många av kulturens områden. På äldre dagar arbetade E. intensivt med första upplagan av Uppslagsverket Finland, som han i hög grad kom att sätta sin prägel på.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import