Detektiva centralpolisen

Detektiva centralpolisen grundades under kriget 1918 som en avdelning av den vita arméns huvudkvarter och stabiliserades sedan som en statlig polisorganisation, vars uppgift var samhällsfredens bevarande. D. betraktade såsom sin främsta uppgift att bevaka socialistiska subversiva element (bland vilka den kallades ochrana efter tsarens hemliga polis) och medverkade åtskilliga gånger till att vänsterrörelser upplöstes. De högerextremistiska kretsarna övervakades också noggrant, men ingripandena mot dem var inte lika rigorösa. År 1936 kom det till offentligheten ett antal promemorior, i vilka D. stämplade en stor del av Finlands kulturpersonligheter som kommunistinspirerade. Härav såg sig riksdagen föranledd att påyrka en översyn av D., vilket resulterade i att den detta år ombildades under namnet Statspolisen. Den inre organisationen förblev dock oförändrad. (Turvallisuuspoliisi 75 vuotta 1919-1994, 1994)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import