Designmuseet

Designmuseet, Hfrs, är Nordens äldsta konstindustrimuseum, gr. 1873, ursprungligen som en studiesamling för konsthantverkare. Samlingarna, som till en del bestod av föremål inköpta på världsutställningen i Wien 1873, övertogs 1875 av den nybildade Konstflitföreningen i Finland, som 1887-1912 inrymde dem i Ateneum och senare i olika provisoriska lokaliteter. Samlingarna var sedan magasinerade från tiden efter andra världskriget fram till 1978, då de överfördes till f.d. Brobergska samskolans hus ( G. Nyström, 1894), där Designmuseet öppnades följande år. Museet, som 1978-2002 hette Konstindustrimuseet, är ett nationellt specialmuseum med uppgift att upprätthålla en samling av inhemsk och utländsk konstindustri, ansvara för forskning på området samt arrangera utställningar av äldre och modernare inhemsk och utländsk design. En betydande del av utställningsverksamheten har riktat sig till utlandet. Designmuseet upprätthålls numera av Konstindustrimuseets stiftelse (Taideteollisuusmuseon säätiö), gr. 1989. (E. Kruskopf, Finlands konstindustri. Den finländska konstflitens utvecklingshistoria, 1989) (Bengt von Bonsdorff)

Designmuseet

Designmuseet, ett nationellt specialmuseum, är sedan 1978 inrymt i en f.d. skolbyggnad i Hfrs. Foto: Schildts bildarkiv, T. Leinonen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konstindustri
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.03.2012 av Import