Design Forum Finland

Design Forum Finland, Hfrs, gr. 1987 som en fortsättning på Finnish Design Center, som upphört med sin verksamhet samma år. D. hette i början Muotoilun tiedotuskeskus-Design Forum och var ett gemensamt projekt för Konstflitföreningen i Finland och Industrikonstförbundet Ornamo, understött av handels- och industriministeriet. Dess uppgift var att ordna utställningar och upprätthålla kontakten mellan industrin och designorganisationerna. 1991 sammanslogs Konstflitföreningens och Design Forums kanslienheter. Namnet Konstflitföreningen i Finland bevarades i stadgarna, men officiellt började man tala om Centret för befrämjande av finsk design (Suomalaisen muotoilun edistämiskeskus) och på främmande språk D. Namnet Suomalaisen muotoilun edistämiskeskus togs ur bruk under 1990-t., och i dag används uteslutande namnet D. Detta företag upprätthålls fortfarande av Konstflitföreningen, som fr.o.m. 1991 har endast sammanslutningar som medlemmar.

D:s uppgift är att befrämja den finländska industrins och kulturens konkurrenskraft och utveckling genom högklassig design. D. strävar efter att göra finsk design känd och öka användningen av design inom industrin. D. är ett kunskapscentrum som på sitt program har utställningar i Finland och utomlands, olika projekt genom vilka man vill öka användningen av design, informations- och publikationsverksamhet. D. har även instiftat ett antal pris som delas ut årligen: Kaj Franck- priset för formgivare, 1992; Pro Finnish Design-priset, 1990, ersattes 2002 av tävlingen Fennia Prize-Promoting Design med vidhängade pris; priset till Årets unga designer, 2000 i samband med Konstflitföreningens 125-årsjubileum; samt det vid samma jubileum instiftade Estlander-priset (efter Carl Gustaf Estlander), som utdelas till personer som utfört stora insatser inom konsthantverket, konstindustrin och den industriella formgivningen. Konstflitföreningen grundade 1980 med stöd från undervisningsministeriet, handels- och industriministeriet och utrikesministeriet tidskriften Form Function Finland, som närmast är avsedd för en internationell publik. Tidningen, som behandlar finsk design, arkitektur och bildkonst, utkommer fyra gånger om året och är normalt engelskspråkig, även om specialnummer utkommit på spanska, franska, japanska och kinesiska. Den sprids till ett 70-t. länder. (Bengt von Bonsdorff)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.11.2011 av Import