Degerö

Degerö, fi. Laajasalo, distrikt i sydöstra stordistriktet i Hfrs, omfattar ön med samma namn ö. om Kronobergsfjärden, 16 295 inv. (2008). D., som skils från fastlandet av en kring sekelskiftet 1900 byggd kanal, var ursprungligen en by i Helsinge socken. D. gård på öns ö. sida bildades på 1650-talet av tre frälsehemman i D. by. Gården var urspr. löningshemman åt stadens rådmän och ägdes därefter av olika ståndspersoner. Generalguvernör P.I. Rokassovskij använde gården som sommarställe i mitten av 1800-t. Senare ägdes den av släkten Castrén, tills staden köpte den i mitten av 1950-t. Huvudbyggnaden och dess närmaste omgivningar är fortfarande i privat ägo. Vid den stora inkorporeringen 1946 anslöts D. till Hfrs, som även äger de forna herrgårdarna Stansvik, Turholm och Jollas på D.

Utöver herrgårdarna och Uppby hemman, ett jordbruk som utbröts redan på 1500-talet och som existerade fram till 1960-talets början, fanns sedan sekelskiftet 1900 i huvudsak sommarbosättning på D. Det första enhetliga höghusområdet byggdes 1963-67 v. om vägen till Sandhamn. I början av 1970-t. uppfördes på n. delen av ön ett nytt höghus- och radhusområde, Uppby (fi. Yliskylä, 10 738 inv. 2008). På öns s. del ligger de snabbt växande samhällena Jollas (3 000 inv. 2008) och Hästnässund (fi. Hevossalmi, 1 738 inv. 2008). D. distrikt omfattar flera öar, bl.a. Vårdö och Villinge, som fortfarande har övervägande fritidsbebyggelse av äldre datum. Ön Sandhamn disponeras av försvarsmakten. I D. oljehamn, vars verksamhet inleddes på 1950-talet, och som nedlades 2010, planeras ett nytt bostadsområde för 8 000-10 000 inv. (B. Lönnqvist, Gamla gårdar i Helsingforstrakten, 1995; M. Hakokorpi-Jumppanen (red.), Laajasalon Ylistalon historiaa, 1999; B. Lönnqvist, Herrgårdar och rusthåll i Helsingforstrakten, 2009)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.11.2010
Uppdaterat 16.11.2010